Handledarutbildning

Se vår kortfattade, praktiska och omtyckta handledarutbildning.

Bra när du ska ta emot ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsplatsen.