ABB Sverige satsar på unga genom YA-anställningar

ABB Sverige levererar produkter inom kraft- och automationsteknik. ABB Sverige satsar på strategisk kompetensförsörjning genom att ta in ett 40-tal blivande yrkesarbetare på YA-anställning i Västerås, Storvik och Alingsås. På de tre orterna ges dessa ungdomar möjlighet att arbeta som montörer, maskinoperatörer, materialhanterare samt verkstads- och servicetekniker.

Proffsig och genomtänkt introduktion

De fyra ungdomar som medverkar i intervjun har alla sin bakgrund i Västeråstrakten. En ort som periodvis haft hög arbetslöshet bland ungdomar i kategorin 16 ‒ 24 år. Introduktionen för de unga YA-anställda följer en noggrant utprövad plan.

‒ Det har känts tryggt och lugnt att komma in i jobbet på det här sättet, säger Isabell Henriksson, YA-anställd.

abb-3

Handledarskapet är viktigt

‒ Utbildningsplaner och mål följs upp kontinuerligt inom företaget, säger Marie Asph-Hennerdal, projektledare hos ABB i Västerås. Alla kommer att få ett utbildningsbevis efter sitt år som YA-anställd. Under året har de fått en gedigen utbildning i själva jobbet, men också i exempelvis det viktiga området hälsa och säkerhet.

‒ Kontakten med handledaren är viktig, säger André Renström, YA-anställd. Både i jobbfrågor men också på det personliga planet. Har man en bra kontakt med sin handledare är det lättare att säga till när det faktiskt ÄR tungt på olika sätt, säger André.

‒ Handledningen känns ansvarsfull men också som någonting vi kan fortsätta att utveckla, säger Per Öhrberg, en av handledarna.

abb-2

Långsiktig kompetensförsörjning och bättre könsfördelning

För ABB fyller satsningen ett viktigt behov. Företaget räknar med att mellan 25 och 30 medarbetare kommer att gå i pension årligen framöver.  Behovet av bättre könsfördelning är också stort; det finns bara 20 kvinnor som är under 40 år ute på verkstäderna.

‒ På en generell nivå har vi sett YA-anställningar som ett avgörande steg till att skapa fler vägar till arbete inom industrin, säger Marie Asph-Hennerdal. Ett minskat söktryck till industrin kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det finns ett stort behov av just detta.

Parterna är överens om att ”ABB-modellen” av YA-anställningar ska fungera över tid, oberoende av hög- eller lågkonjunktur och även vid till exempel omställningar.

abb-1

Stort behov av teknikutbildade

Det finns ett stort rekryteringsbehov av kvalificerade yrkesarbetare, tekniker samt högskole- och civilingenjörer. År 2030 räknar branschexperter med att det kommer att saknas 100 000 teknikutbildade i Sverige. Det reguljära utbildningssystemet är det viktigaste rekryteringsunderlaget för industriutbildade, men det räcker inte. Därför är alla i intervjusällskapet överens om att YA-modellen är här för att stanna och utvecklas över tid.

‒ Det är också en viktig aspekt för oss att ungdomarna genom en YA-anställning kan bli fullvärdiga medlemmar i både IF Metall och A-kassan. Det hade inte varit möjligt med enbart en praktikplats eller som studerande, säger Magnus Riikonen från IF Metall på ABB.

‒ Det känns jättebra att ha fått chansen, säger Tommy Sellén, YA-anställd. Jag vill gärna jobba för ABB och känner att det är ett bra jobb och en satsning på framtiden att få en så gedigen grundutbildning.

 

YA-delegationen, 30/9 2015