Andreas flyttade från Stockholm för att jobba på C&D Snickeri i Falköping

C&D Snickeri i Falköping är ett av Sveriges största snickerier med över 40 anställda.                                                                                    

Affärsidén är att göra specialsnickerier med hög kvalité och därmed får de annorlunda, utmanande och spännande uppdrag. Pia Hansson, som är personalansvarig, berättar att snickeriet lägger stor vikt vid att personalen har roligt och får möjlighet att utvecklas på jobbet. Att företaget värnar om sina anställda bidrar till ökad trivsel, mindre personalomsättning och tryggad kompetens.

Andreas Noréen gick ett trätekniskt gymnasieprogram i Stockholm men hade svårt att hitta ett lämpligt jobb där. Han läste ett reportage om C&D Snickeri i Dagens Nyheter där det stod att snickeriet hade svårt att rekrytera utbildade finsnickare. Då tog Andreas kontakt med Pia och gjorde en spontanansökan. Det var ett bra drag, för Pia kunde erbjuda Andreas en YA-anställning. Hon berättade för Andreas om anställningsformen och förklarade att det är bra både för honom och för snickeriet. Han får lära sig jobbet medan han jobbar. Det är inget lätt jobb, Pia menar att man får räkna med tre år innan nyanställda är helt insatta i allt.

Från början var det så klart lite pirrigt för Andreas med ett nytt jobb, på en ny arbetsplats och i en ny stad. Men Andreas fick ett varmt välkomnande. All personal var öppna och välkomnande och han kände direkt att han hittat rätt. I oktober har Andreas varit på snickeriet i ett år och då går YA-anställningen över till en tillsvidareanställning.

Pia, Andreas och hans handledare har regelbundna uppföljningssamtal. Då följer de upp hur det går för Andreas, följer upp vad som sades på föregående samtal och bockar av det som gjorts i olika checklistor. Men de upplever också att det är svårt att följa Andreas utbildningsplan i detalj. Snickeriet har inte en löpande produktion utan det är hela tiden olika moment som behöver göras utifrån vilka beställningar som kommer in. Men Andreas känner att han har fått lära sig olika maskiner och olika produktionsmoment. Han påpekar att det också ligger på honom själv att fråga om det är något han inte kan eller inte förstår. Andreas har en handledare som har huvudansvar för honom men i vardagen jobbar han med olika personer beroende på vad som behöver göras den dagen.

Andreas tycker att han har haft nytta av mycket av det han lärde sig i skolan. Men en del har han så klart glömt bort med blir påmind om genom jobbet. Han tycker att han märker vad det är han lär sig, ibland är det enkla saker och ibland komplicerade. Han tycker att han lär sig av att titta när någon annan jobbar. Det är också intressant att se att man kan göra uppgifter på olika sätt. C&D Snickeri försöker jobba på ett smart sätt. Det innebär att tänka på att göra arbetsuppgifterna på ett tidseffektivt sätt men också att tänka på ergonomin, så att de inte får arbetsskador. Sammanfattningsvis tycker Andreas att YA är en bra anställningsform. Det kan vara svårt att gå direkt från skolan till en arbetsplats och känna att man måste prestera lika bra som de erfarna. YA gör att det blir lugnare genom att alla vet att man inte bara ska jobba utan också lära sig yrket.

Pia menar att det är viktigt att man som arbetsgivare har en bra relation till kunnig personal på Arbetsförmedlingen. Hon får själv snabb hjälp när det behövs av Calle (Carl-Johan Anderberg) på arbetsgivargruppen på Arbetsförmedlingen i Falköping. Calle jobbade tidigare med ungdomsgruppen och det var då han lärde sig om YA. Han tycker att anställningsformen är en jättebra idé men man måste kunna sälja in den, för det är inte alla som förstår fördelarna med den. Många av småföretagen i området har inte någon HR avdelning och då behöver de mycket hjälp och stöd av Arbetsförmedlingen. Många arbetsgivare vill inte publicera en annons. Då jobbar Calle med urval vilket innebär att Arbetsförmedlingen väljer ut ett antal arbetssökande som kan vara lämpliga för jobbet. Men ibland hittar arbetsgivaren själv någon arbetssökande som de tror skulle kunna vara intressant och då kan de få hjälp av Calle att hitta ett lämpligt stöd.

Kompetensförsörjningen i Falköping börjar bli ett problem och många arbetsgivare har svårt att hitta kompetens. Calles kollegor som jobbar inom etableringen använder sig av validering som ett verktyg. Verktygslådan är egentligen stor men det bygger på samarbete och ett strategiskt långsiktigt tänk. Rekryteringsutbildningarna kan styras av arbetsgivarna. Om till exempel C&D Snickeri är i behov av en CNC-operatör så kan Arbetsförmedlingen gå ut med en annons och låta en nyanländ person få chansen. Denne får då en arbetsmarknadsutbildning och ”kläs på” utifrån arbetsgivarens behov. Efter detta kan personen i fråga tas in på YA. YA är en viktig del i verktygslådan säger Calle.

På snickeriet har de en snittålder på 38 år vilket inte är särskilt högt. Men Pia menar att de löpande skulle vilja ha två YA-anställda för att säkra tillväxten. Hon menar att man som arbetsgivare inte kan vänta tills en person går i pension och först därefter börja rekryteringsarbetet. Som arbetsgivare måste man börja tänka i nya banor runt kompetensförsörjning. Det handlar om att ta vara på de nyanställda och ge dem möjligheter till intern kompetensutveckling. Snickeriet tar vara på de anställdas vilja till utveckling och lär upp dem som vill inom nya mer avancerade områden. Det är visserligen en kostnad men Pia menar att det ändå lönar sig eftersom det är så svårt att få tag i kompetens. De eftersträvar en anställningsform som innehåller en utvecklingsdel och där är YA- perfekt säger Pia.