Arbete kombineras med sfi på Hemfrid i Stockholm

Hemfrid har 2 000 anställda från över 40 olika länder. 85 procent av de nyrekryterade är födda utanför Sverige och många har fått sitt första jobb i Sverige hos Hemfrid.
– Det är viktigt att människor snabbt kommer in på arbetsmarknaden och får möjlighet att lära sig språket parallellt med att de arbetar, säger personalchef Fia Engström.

Lära språket parallellt med arbete

Personalchefen Fia Engström berättar att de inte kräver att medarbetarna behärskar svenska språket när de anställs. Hemfrid anser att det är viktigt att människor snabbt kommer in på arbetsmarknaden och får möjlighet att lära sig språket parallellt med att de arbetar. Arbetsmomenten som de behöver behärska lär de sig genom instruktiva filmer. De har också möjlighet att få gå en intensivkurs i yrkessvenska. Språkutbildningen, som är både bransch- och serviceorienterad genomförs i samarbete med utbildningsföretaget Swedish for Professionals.

Fia, personalchef
Fia, personalchef

Samarbete med sfi

Fia säger att de länge har försökt få till ett samarbete med sfi för att ytterligare stärka de anställdas språkkunskaper. Nu har de startat ett pilotprojekt tillsammans med Arbetsmarknadsförvaltningen inom Stockholms stad. Genom projektet kan medarbetarna läsa på sfi måndag – onsdag eftermiddagar, vilket är perfekt eftersom de har mest uppdrag i på förmiddagarna och i slutet på veckan. För sfi:s del är det också gynnsamt eftersom de flesta övriga sfi-deltagare föredrar att gå språkutbildningen under förmiddagen. Det innebär att sfi har både lokal och personal tillgängliga under eftermiddagarna.

Pilotprojektet har just startat med fem deltagare. I september kommer Hemfrid rekrytera 25 nya medarbetare på detta upplägg. Sfi-kursen är på 6-8 timmar i veckan och de flesta börjar på nivå C. En motivation till att lära sig språket är att språkkunskaper är nödvändiga för att kunna göra karriär inom Hemfrid. Fia berättar att deras medarbetare i snitt jobbar tre år som städpersonal. Då har deras språkkunskaper förbättrats avsevärt. Fia skulle gärna se att de hade samarbete med andra företag så att medarbetarna kan utvecklas och gå vidare om de så vill. Hemfrid vill vara en attraktiv arbetsgivare och göra samhällsnytta. Genom detta får de också lojala medarbetare. I Stockholm har åtta områdeschefer och en av rekryterarna börjat som städare. Det medför att de har stor förståelse för vilka svårigheter man stöter på när man kommer till ett nytt land och ska börja arbeta och fungera i samhället utan att behärska språket.

 

YA-delegationen, 31/5 2016