Arbetsförmedlare i Lund hjälper till med rekrytering till YA

Arbetsförmedlingen hanterar det ekonomiska stödet till företagen som anställer på en yrkesintroduktionsanställning. Men hur arbetar Arbetsförmedlingen praktiskt för att stötta företagen och den arbetslösa med att hitta varandra och inleda en framgångsrik YA-period?
YA-delegationen bestämde sig för att besöka Arbetsförmedlingen i Lund, som flera arbetsgivare hade nämnt som en viktig partner i deras jakt på de rätta kandidaterna för en yrkesintroduktionsanställning.

Kontakt med arbetsgivarna

Oskar Pardo, som arbetar med arbetsgivarrelationer på Arbetsförmedlingen i Lund, pratar varmt om samarbetet med företagen i regionen. Arbetsförmedlingen kan informera arbetsgivarna om hur de kan säkra sin kompetensförsörjning genom en yrkesintroduktionsanställning. Förutom att deltaga vid arbetsgivarträffar, bemannar Arbetsförmedlingen en särskild telefonlinje avsedd för arbetsgivare som är i behov av att rekrytera.

– Från början informerade vi om YA direkt till ungdomarna men det blev svårt för dem eftersom inte alla branscher har kollektivavtal om YA. Därför tror vi att det är bäst att gå direkt till arbetsgivare som omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställning, berättar Sawsan Fadil, ungdomshandläggare.

Ett praktiskt exempel är ett företag som behövde rekrytera 8 personer. De fick kontakt med Oskar per telefon via Arbetsgivarlinjen. Oscar följde upp samtalet med ett personligt besök tillsammans med Arbetsförmedlingens ungdomshandläggare. Vid besöket gick de igenom formaliteterna för att få ekonomiskt stöd för att anställa på yrkesintroduktionsavtal. Arbetsförmedlingen och företaget beslutade sedan att arrangera en speeddating med lämpliga arbetslösa ungdomar.

Varje måndag arrangerar Arbetsförmedlingen en träff för arbetslösa ungdomar som kallas för Jobbforum. Malin Edoff Stjernström är också ungdomshandläggare och hon och Sawsan medverkar vid samtliga Jobbforumsträffar. På Jobbforum får ungdomarna tips om lediga jobb och ibland kommer en arbetsgivare dit och informerar om sin verksamhet. Jobbforumet visade sig vara en lämplig kanal för att informera ungdomarna om företaget som var ute efter att anställa på yrkesintroduktionsavtal. De erbjöd intresserade och lämpliga ungdomar att delta i företagets speeddating. Åtta ungdomar anställdes och lär sig nu yrket på arbetsplatsen. Tre eller fyra av dem kan komma att erbjudas en fast anställning när YA perioden är över.

af-lund-1
Malin, Oskar och Sawsan – handläggare på Arbetsförmedlingen Lund

Vad tycker målgruppen?

Både ungdomarna och arbetsgivarna är nöjda med yrkesintroduktionsanställningen. Ungdomarna tycker att anställningen har varit givande och att de har fått bra utbildning på arbetsplatsen. Vissa har gått vidare till en tillsvidareanställning. När YA-perioden inte har resulterat i en fast anställning har perioden som anställd medfört kontakter och ökat självförtroende.

 

YA-delegationen, 15/8 2016