Ekonomiskt stöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomiskt stöd vid en YA-anställning. Stödet söks hos Arbetsförmedlingen och täcker arbetsgivaravgiften. Dessutom utgår ett bidrag för tid som avsätts för handledning.

Stödet ges under högst tolv månader och förutsätter en anställningstid på minst sex månader. Om du inledningsvis valde att anställa under sex månader, har du möjlighet att ansöka om förlängning. Det ekonomiska stödet för YA-jobb regleras i Förordning (2013:1157) om stöd för YA-anställning.

Huvudprincipen för att du ska få ekonomiskt stöd är villkoren som anges i förordningen. Men det finns begränsningar i några kollektivavtal beträffande vilka som får anställas på yrkesintroduktionsavtalen. Kontrollera vilka villkor som gäller i din bransch för ålder, förkunskaper med mera i ditt kollektivavtal. Här hittar du en översikt över samtliga yrkesintroduktionsavtal med kriterier för stöd okt 2018.

Så här ansöker du om ekonomiskt stöd

Du söker ekonomiskt stöd hos din lokala arbetsförmedling. Du fyller i en ansökningsblankett och bifogar en handlednings-/utbildningsplan. Din ansökan måste ha blivit godkänd av Arbetsförmedlingen innan din YA-anställde börjar jobba. Bifoga gärna anställningsavtalet när du skickar in din ansökan.

Blanketten för ansökan om stöd för YA-anställning finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

YA-delegationen är tacksam om du kryssar i rutan längst ner på ansökningsblankettens första sida och därmed tillåter att YA-delegationen får dina kontaktuppgifter.

En handlednings-/utbildningsplan ska innehålla:

 • vad den YA-anställde ska lära sig
 • vem som ska vara handledare för den YA-anställde
 • arbetsgivarens och arbetstagarens underskrifter.

Här finns ett exempel på en handlednings-/utbildningsplan.

Innan du skickar in ansökan om ekonomiskt stöd till Arbetsförmedlingen ska din lokala fackliga organisation få möjlighet att yttra sig över:

 • om lönen är i enlighet med kollektivavtalet
 • handlednings- och utbildningsplanen

Om det inte finns ett lokalt fack på arbetsplatsen, ska det centrala fackförbundet, som har tecknat kollektivavtalet om yrkesintroduktionsanställning, få möjlighet att yttra sig.

Arbetsförmedlingens information om yrkesintroduktionsanställning.

Så här ser stödet ut

1 Ersättning för arbetsgivaravgiften (31,42 %)

 • Räkneexempel:
  Lägsta lön enligt kollektivavtal 20 000 kr/mån
  Med 75 % arbete och 25 % lärande blir lönen 15 000 kr/mån
  Arbetsgivaravgiften blir 4 713 kr/mån
  Utan stöd blir lönekostnaden 19 713 kr
  Med stöd blir lönekostnaden 15 000 kr/mån

 

2 Handledarbidrag 115 kr / YA-anställd och dag (motsvarar ca 2 500 kr/mån)