YA steg-för-steg

Steg 1 – Kan du anställa?

Det första du måste göra är att ta reda på om din arbetsplats kan YA-anställa och vilka personer ni kan anställa.

Du som arbetsgivare måste omfattas av ett kollektivavtal om yrkesintroduktionsanställningar. Vilka regler som gäller för just din bransch framgår av avtalet. Alla kan inte anställas på YA. Generellt kan man säga att YA omfattar ungdomar utan relevant yrkeserfarenhet som ännu inte fyllt 25 år, nyanlända invandrare samt långtidsarbetslösa personer över 25 år. Här hittar du kollektivavtalen som är registrerade hos Arbetsförmedlingen i dagsläget. Om du är osäker kontakta din branschorganisation eller oss på YA-delegationen.

Personen du vill anställa behöver inte vara arbetslös men måste registrera sig hos Arbetsförmedlingen om det inte är gjort sedan tidigare. Det går att registrera sig elektroniskt här.

Steg 2 – Vad ska läras?

Planera vad som ska läras in under YA-perioden och utse en handledare.

I en YA-anställning ska det vara tydligt att den som anställs både ska jobba och lära sig jobbet. Vilken kompetens är det du vill att personen ska uppnå? Vilka förkunskaper har personen? Du och den du vill anställa bestämmer tillsammans vad som ska läras in. Detta ska sedan skrivas in i ansökningsblanketten om stöd som Arbetsförmedlingens hanterar.

Du ska även utse en handledare som ansvarar för den YA-anställde. Du hittar råd om hur du väljer en lämplig handledare här. Tipsa gärna handledaren om YA-delegationens webbaserade handledarutbildning och vad hen bör tänka på i handledarrollen.

Steg 3 – Gör din ansökan

Fyll i ansökningsblanketten om ekonomiskt stöd för yrkesintroduktions- anställningar, som finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

Omfattas du av ett centralt kollektivavtal väljer du Välj formulär för arbetsgivare som omfattas av ett centralt kollektivavtal och fyller i uppgifterna som efterfrågas.
Om du inte är organiserad i en arbetsgivarorganisation, men det finns ett centralt kollektivavtal, väljer du Välj formulär för arbetsgivare med hängavtal och fyller i uppgifterna som efterfrågas.

YA-delegationen är tacksam om du kryssar i rutan längst ner på ansökningsblankettens första sida och därmed tillåter att YA-delegationen får kontaktuppgifter till dig som arbetsgivare.

På sid 3 i ansökningsformuläret (”bilaga: Handlednings- och utbildningsplan”) fyller du i vad den anställde ska lära sig under anställningsperioden:

  • lärandets innehåll och omfattning
  • kontaktuppgifter till personen som ska vara handledare för den anställde
  • arbetsgivarens och arbetstagarens underskrifter

Du kan skriva en utbildningsplan på många olika sätt, men ett exempel kan du se här.

Steg 4 – Kolla med facket

Facket ska ges möjlighet att yttra sig innan ansökningsblanketten skickas in.

Facket ska få möjlighet att yttra sig om lön och Handlednings-/utbildningsplanen. Har ditt företag inte en lokal facklig klubb ska den centrala fackliga organisationen få möjlighet att yttra sig. Du hittar kontaktuppgifter till de centrala fackliga organisationerna här.

När det är gjort skickar du in din ansökningsblankett till din lokala arbetsförmedling.

Steg 5 – Klart!

När din lokala arbetsförmedling godkänt din ansökan om ekonomiskt stöd kan personen börja arbeta.

Den YA-anställde får inte börja jobba innan Arbetsförmedlingen har tagit sitt beslut, men du kan skriva anställningskontrakt tidigare.

 

Arbetsförmedlingens underlag: Från ansökan till beslut om ekonomiskt stöd till arbetsgivare