Byggindustrins valideringsmodell

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras Byggindustrins valideringsmodell.

Bygg

Individer som har förvärvat kunskaper och erfarenhet inom byggindustrin på annat sätt än genom traditionell utbildning kan få sin kompetens värderad genom någon av BYN:s (Byggindustrins yrkesnämnd) godkända validerare.

Genomförande

  • Kompetenskartläggning Kartläggningen görs av Arbetsförmedlingen och består av självskattning, intervjuer och dokumentinsamling. Syftar till att ge en övergripande bild av individens kunskaper, kompetenser, intresse och vilja för att ta ställning till vilken yrkesväg individen kan gå. Kartläggningen kan även resultera i beslut om validering för intyg.
  • Kompetensbedömning för intyg Bedömning görs utifrån befintlig dokumentation eller genom en bedömning av teoretisk och praktisk reell kunskap och kompetens. Syftar till att bedöma individens kompetens och vad som kommer att krävas för att individen ska kunna erhålla ett yrkesbevis.
  • Kompetensbedömning för bevis Bedömning görs genom ett teoretiskt prov som bedömer individens kunskap. För att få svenskt yrkesbevis ska den som fått godkänt på provet även kunna verifiera kravet på arbetad tid i yrket. Syftar till att bedöma individens kompetens i förhållande till kraven för ett svenskt yrkesbevis.

Dokumentation

  • Valideringsintyg; kan leda vidare till erkännandeintyg eller Svenskt yrkesbevis.
  • Erkännandeintyg är ett dokument som likställer en utländsk yrkesutbildning med en svensk och som motsvarar ett svenskt yrkesbevis.
  • Svenskt Yrkesbevis

Testcenter

Kompetenskartläggningen görs av Arbetsförmedlingen. De organisationer som validerar mot byggbranschen ska vara godkända av BYN och det ska finnas ett avtal mellan BYN och den godkända valideraren, se lista på godkända validerare.

Webb

Läs mer här.