Dramaten i Stockholm anställer på YA

YA är perfekt för Dramaten. Vi har låg personalomsättning och många medarbetare jobbar kvar fram till pension. YA ger oss en möjlighet att verka för större mångfald och ökad jämställdhet, berättar Anna Kleis och Erika Kalmér vid Kungliga dramatiska teatern i Stockholm.

Locka till YA

Idag jobbar två YA-anställda på Dramaten, Dureeti på dekormåleri och Filippa på ljudteknik. Dramaten kommer under våren att anställa ytterligare två personer på yrkesintroduktionsavtal. En person kommer att anställas vid kommunikationsavdelningen och en vid internservice.

För att nå ut med information om tjänsterna har Dramaten använt sig av Facebook, Twitter, den egna hemsidan men även anordnat ett informationstillfälle tillsammans med Arbetsförmedlingen. YA-tjänsterna har också utannonserats på Dramatens webbplats och på Facebook. De sökande har fått skicka in en ansökan med ett personligt brev. 45 ungdomar valdes ut i en första omgång och bjöds in till en av tre rekryteringsträffar som Dramaten arrangerade. Varje rekryteringsträff har omfattat en halv dag och har börjat med en guidad tur genom teaterns lokaler.

Guidad tur
Guidad tur

Rekryteringsträff

Rekryteringsträffen har haft följande upplägg:

 • Guidad tur på Dramaten.
 • Information om Dramaten som arbetsplats.
 • Information om Yrkesintroduktion på Dramaten.
 • Kommunikation och internservice – vad innebär det att jobba på dessa avdelningar?
 • Tips på vägen – hur kan man gå vidare om man inte får en YA-anställning denna gång men vill jobba på Dramaten eller en annan teater.
 • Information om hur urvalsprocessen ser ut fram till anställningskontrakt.
 • Möjlighet för ungdomarna att ställa frågor till projektledare och handledare.
 • Speeddating ‒ varje sökande får 5-7 minuter med en av Dramatens personalhandläggare.

Ett antal ungdomar väljs sedan ut för djupintervjuer då de också får träffa handledare och avdelningschef. De två ungdomar som anställs får kontrakt på 6 månader.

Anställningen

Varje anställd tilldelas en handledare och får en individuell utbildningsplan. Planen kommer att följas upp varannan vecka tillsammans med handledaren och en representant från personalavdelningen. Förutom att lära sig arbetet vid aktuell avdelning kommer de anställda även att få gå runt på de andra avdelningarna samt följa produktionsprocessen runt en föreställning.

Vill du veta mer?

Kontakta Anna Kleis

 

YA-delegationen, 17/3 2016

Om Dramaten

 • Cirka 55 yrkesgrupper
 • 7 scener varav två på Elverket
 • 25 ‒ 35 olika produktioner/år
 • 900 ‒ 1 000 föreställningar/år
 • 233 fast anställda
 • Cirka 400 visstidanställda