El-team AB i Arboga tar in ungdomar

André, YA-anställd

Yrkesintroduktionsanställningar ger fler ungdomar från Arbogatrakten chans till varaktiga jobb, både hos oss och säkert hos andra företag med liknande verksamhet. Varje ung person som kommer till oss och blir kvar är en sann glädje säger Torbjörn Johansson, VD vid Arboga El-team AB.

YA – ett lärlingssystem

Elbranschen har sedan länge ett utarbetat lärlingskoncept. Efter att ungdomarna har avslutat en treårig gymnasieutbildning på El- och energiprogrammet kan de bli lärlingar ute på ett företag. När stödet för yrkesintroduktionsanställningar infördes 2014 innebar detta att lärlingskonceptet kunde integreras i yrkesintroduktionsanställningar och ungdomarna kallas då för ”YA-lärlingar”.

Arboga El-team AB har stor erfarenhet av att ta in lärlingar. Scheman, rutiner och utbildningsplaner är noggrant beprövade. För företaget ger YA-lärlingar ökade möjligheter att förnya och expandera.

– Yrkesintroduktionsanställningar är betydelsefullt för framtiden eftersom det underlättar övergången mellan utbildning och arbete. Dessutom skapar det fler vägar till en anställning för unga, säger Torbjörn Johansson.

arboga-elteam-2
Torbjörn, VD Arboga El-team AB

Det måste få ta tid att komma in i jobbet

– Varumärket Arboga El-team ska stå för kvalitet i de jobb vi utför och bygger på högt förtroende mellan kund och montör säger Torbjörn. Därför tar det, och måste få ta, tid för en ung person att komma in i jobbet. Vi har ett noggrant utformat program och utbildningsplan för alla unga personer vi tar in.

Det första året i jobbet efter gymnasieutbildningen är den anställde YA-lärling och det andra året ”första-årsmontör”. Som första-årsmontör får de utföra egna arbeten. Under lärotiden följs ett i detalj utformat schema. När YA-lärlingen har lärt sig nya moment noteras detta, tillsammans med antalet arbetstimmar, i den personliga dokumentationen. Totalt rör det sig om 1 600 timmar med bestämda moment och arbetsuppgifter. När dessa är genomförda erhålls ett yrkescertifikat, som visar att lärlingsutbildningen är avklarad.

– Första året får YA-lärlingen alltid gå tillsammans med någon som är erfaren, säger Torbjörn Johansson. Alla elektriker har gjort den här resan, tillägger han.

Bra att ha jobb på hemmaplan

André Nilsson är en ung kille från Arboga som nu är ”första-års montör”. Varje montör på El-team har sitt eget specialområde. För att lära sig alla de moment som ingår i lärlingsutbildningen har André därför fått arbeta tillsammans med olika personer på företaget.

– Det känns väldigt bra att ha jobb här på hemmaplan, säger André Nilsson. Här finns mitt sociala nätverk med vänner och familj. Med den omfattande introduktion och utbildning som jag har fått känns det både bra och tryggt. Dessutom vet jag att det finns möjligheter att utvecklas i jobbet inför framtiden.

Egna kundrelationer

– Självklart är det viktigt att få sitt yrkescertifikat, säger Torbjörn Johansson. Det står för kvalitet och kompetens. Yrkescertifikatet ger en trygghet, inte minst i dialog med och bemötande av kunder. Anställningsformen gör att ungdomar som André blir en del av teamet och lär sig bygga egna kundrelationer och förtroenden.

 

Niclas Svensson, 22/4 2015