Elteknisk validering

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras Elteknisk validering.

elteknisk Validering

ECY står för Elbranschens Centrala Yrkesnämnd. ECY är ett samarbete mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet SEF. Ett ECY-certifikat krävs för att bli godkänd som elektriker i Sverige. Valideringen utförs på svenska men kan även genomföras med hjälp av tolk.

Genomförande

Valideringen består av teoretiska och praktiska test:

  • Processen börjar med en Generell kartläggning som innebär att individen, tillsammans med en vägledare/handledare, gör en första kunskaps- och kompetenskartläggning. ECY grundläggande självskattning och ECY självskattning elteknik kan användas för detta. Självskattningen tar 1 – 2 timmar att genomföra. Utfallet utgör underlag för om en Fördjupad kartläggning ska genomföras. Beslut om detta fattas av Arbetsförmedlingen eller annan beställare.
  • Fördjupad kartläggning (teoretiska och praktiska tester) genomförs på valideringscentra av sakkunniga inom branschen. Valideringen syftar till att kartlägga individens kompetens jämfört med branschens krav för anställningsbarhet.

Dokumentation

Valideringen kan resultera i:

  • Intyg från Elbranschens Centrala Yrkesnämnd; ECY
    Om målen är uppnådda står det i intyget att personen är anställningsbar inom Installationsavtalet (SEF och EIO). Om målen inte är uppnådda, listas de kurser som individen måste komplettera med för att bli anställningsbar.

Läs mer här