En digital lärarportal för att lära ut yrkessvenska

Byggnadsindustrins yrkesnämnd; BYN (Byggnads, Maskinentreprenörerna, SEKO, Sveriges Byggindustrier) har beviljats statsbidrag för att utveckla en digital lärarportal för att lära ut yrkessvenska.

Syfte
Syftet är att utveckla en digital lärarportal för lärare/handledare så att de kan lära ut yrkessvenska anpassat för byggbranschen och inom ramen för yrkesintroduktionsavtalet. Det finns idag ett stort behov av kompetent arbetskraft i branschen, men bristande språkkunskaper och bristen på kvalitetssäkrade meriter gör att många inte får anställning. Den Digitala Läroportalen öppnar upp för individanpassad inlärning och uppföljning. BYN kommer kunna följa upp språkverksamheten direkt och arbeta med verksamhetsförbättring.

Mervärde
Den digitala lärarportalen kommer ge möjlighet att på ett strukturerat sätt koordinera språkverksamheten i samarbete med nationella utbildningspartners. Portalen kan enkelt anpassas till olika språk, vilket ökar målgruppens möjlighet att tillgodogöra sig innehållet och snabbare komma ut i arbetslivet.

Utvärdering
Genom den digitala lärarportalen kommer BYN tillgång till statistik på en detaljerad nivå. Utbildningsanordnare som BYN har samarbete kommer använda lärarportalen och därmed kan BYN få en nationell kartläggning av inlärningsprocessen och basera framtida verksamhetsbeslut på insamlade data. Projektet kommer att ha en testgrupp av yrkeslärare som regelbundet utvärderar och utvecklar den digitala lärarportalen, så att den blir ett effektivt och enkelt verktyg för lärarna/handledarna.

Tillgänglighet
I och med att den digitala lärarportalen är digital kan den spridas till alla utbildningsanordnare som BYN har i sitt nätverk. Vilket är hela utbildningssektorn för bygg- och anläggning. Branschen har stort intresse av att nå ut med detta nationellt för att kunna förbereda nyanlända med att lära sig byggsvenska innan de påbörjar sitt arbete och därmed förbättra den interpersonella kommunikationen, säkerheten och effektiviteten på arbetsplatsen.