Fastighetsbranschens handledarstöd för inkludering

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har tagit fram ett utbildningsstöd för att handleda nya svenskar på arbetsplatsen.

Stödet består av filmer och övningsmaterial i tre moduler; Asylprocessen, Handledaren och Praktikanten samt Verktyg för inkludering och tolerans.

Se handledarstödet här.