Fastighetsbranschens valideringsverktyg – FAVAL

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller. Här presenteras Fastighetsbranschens valideringsverktyg, FAVAL.

FAVAL

FAVAL är fastighetsbranschens valideringssystem. Med hjälp av FAVAL kan yrkesrollerna fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd valideras på gymnasial nivå SeQF 4.

Genomförande

Valideringen består av ett webbaserat teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Varje del tar cirka en halv dag att genomföra.

Med hjälp av FAVAL kan man även göra en enkel kartläggning. Den består av en självskattning och ett teoriprov och tar cirka en timme att göra. Kartläggningen är översatt till engelska, arabiska, somaliska, tigrinja (tigriska) och persiska. Syftet med kartläggningen är att upptäcka personer som passar för fastighetsbranschen. Kartläggningen är ett underlag för eventuell vidareutbildning eller validering.

Dokumentation

Valideringen resulterar i ett Intyg eller i ett Kompetensbevis:

  • Validering mot intyg baseras på det teoretiska provet och resulterar i ett intyg som visar vad personen kan. Resultatet av provet kan bli ett underlag för vidareutbildning eller ett underlag för att gå vidare till Validering mot kompetensbevis.
  • Validering mot kompetensbevis baseras på det teoretiska provet och det praktiska provet. Det resulterar i ett kompetensbevis för jobb inom branschen om samtliga krav är uppfyllda. Alternativt kan det bli ett underlag för vidareutbildning.

Testcenter

Validering mot kompetensbevis görs av testcentra. För att få genomföra prov i FAVAL, både för intyg och för kompetensbevis, måste testcentret vara ackrediterat av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). Testledaren måste också ha genomgått testledarutbildning. Kartläggningen kan göras av Arbetsförmedlingen.

Läs mer om FAVAL här.