Avtal & kontakt

Det måste finnas ett centralt avtal om yrkesintroduktion för att en arbetsgivare ska kunna anställa på YA. Det finns ofta branschspecifika krav för YA-anställningar. För att få en snabb överblick över vad som gäller i de olika avtalen, se vår matris. Se samtliga avtal nedan.

Klicka för att komma till rätt avsnitt:
Bygg
El och ventilation
Energi
Fastighet
Grafiker
Handel
Industri
Kommunal verksamhet

Livsmedelsindustri
Scenkonst
Skogsbruk och trädgård
Städ och sanering
Trä- och möbelindustri
Vatten och avlopp
Väg och ban

Bygg

Avtal
Sveriges Byggindustrier (BI) – Byggnads; Yrkesintroduktionsanställning
Maskinentreprenörerna – Byggnads; entreprenadmaskinavtalet

Länkar
Sveriges byggindustrier (BI)
Maskinentreprenörerna (ME)
Byggnads
Seko

El och ventilation

Avtal
Installatörsföretagen (EIO) – Svenska elektrikerförbundet
Installatörsföretagen (EIO) för ETG-arbetsgivare – SEF
Installatörsföretagen (VVS) – Byggnads (AUU och Företagslärling)
Installatörsföretagen (VVS) – Byggnads (kyla och sprinkler)

Länkar
Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY)
Installatörsföretagen (EIO)
Elteknikbranschens gymnasium (ETG)
Svenska elektrikerförbundet (SEF)
Installatörsföretagen (VVS)
Byggnads

Energi

Avtal
EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening –  SEF Svenska Elektrikerförbundet
KFS (energi) – Kommunalarbetarförbundet
KFS (energi) – Seko

Länkar
EnergiFöretagens Arbetsgivareförening – EFA AB
SEF Svenska Elektrikerförbundet
KFS
Kommunalarbetarförbundet
Seko

Fastighet

Avtal
Almega tjänsteförbunden (fastighetsarbetsgivarna) – Fastighetsanställdas förbund
Fastigo – Fastighetsanställdas förbund
Fastigo – Kommunalarbetarförbundet
KFO – Fastighetsanställdas förbund

Länkar
Fastighetsbranschens utbildningsnämnd
Almega Tjänsteföretagen
Fastigo
KFO
Fastighetsanställdas förbund
Kommunalarbetarförbundet

Grafiker

Avtal
Grafiska företagen (förpackning) – GS Facket
Grafiska Företagen (infomedia) – GS Facket

Länkar
Grafiska företagen
GS Facket

Handel

Avtal
KFO (butik) – Handelsanställdas förbund
KFO (stormarknad) – Handelsanställdas förbund
Svensk handel – Handelsanställdas förbund

Länkar
Handelsrådet
KFO
Svensk handel
Handelsanställdas förbund

Industri

Avtal
IKEM – IF Metall
Industriarbetsgivarna (Byggnadsämnesförbundet (BÄF)) – IF Metall
Industriarbetsgivarna (gruvindustrin) – IF Metall
Industriarbetsgivarna (stål och metall) – IF Metall
Industriarbetsgivarna (svetsmekaniska industrin) – IF Metall
TEKO – IF Metall
Teknikföretagen – IF Metall

Länkar
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
Industriarbetsgivarna
Sveriges textil- och modeföretag (TEKO)
Teknikföretagen
GS Facket
IF Metall

Livsmedelsindustri

Avtal
Livsmedelsföretagen – Livsmedelsarbetarförbundet

Länkar
Livsmedelsföretagen
Livsmedelsarbetareförbundet

Kommunal verksamhet

Avtal
KFS (vård och omsorg) – Kommunalarbetarförbundet
SKL Pacta (BAL) – Kommunalarbetarförbundet
SKL Pacta (BUI) – Kommunalarbetarförbundet
SKL Pacta (BAL för akademiker) – Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)

Länkar
SKL
Pacta
Akademikeralliansen
Kommunalarbetarförbundet
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR)

Scenkonst

Avtal
Svensk scenkonst – Teaterförbundet

Länkar
Svensk scenkonst
Teaterförbundet

Skogsbruk och trädgård

Avtal
Skogsindustrierna (sågverk) – GS Facket
Skogsbruk; SLA – GS Facket
Trädgårdsanläggning; SLA – Kommunalarbetarförbundet

Länkar
Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN)
Skogsindustrierna
Skogs- och lantarbetsgivarförbundet (SLA)
GS Facket
Kommunalarbetarförbundet

Städ och sanering

Avtal
Almega tjänsteförbunden (serviceentreprenad) – Fastighetsanställdas förbund
Almega tjänsteförbunden (specialservice) – Fastighetsanställdas förbund

Länkar
Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY)
Almega tjänsteförbunden
Fastighetsanställdas förbund

Trä- och möbelindustri

Avtal
TMF (stoppmöbel) – GS Facket
TMF (trä) – GS Facket

Länkar
Trä- och möbelföretagen (TMF)
GS Facket

Vatten och avlopp

Avtal
KFS (vatten och avlopp) – Kommunalarbetarförbundet

Länkar
KFS
Kommunalarbetarförbundet

Väg och ban

Avtal
Almega Tjänsteförbunden – Seko; Järnvägsinfrastrukturavtalet
BI och ME – Byggnads och Seko (yrkesintroduktionsanställning)
Sveriges Byggindustrier – Seko; Väg- och banavtalet

Länkar
Almega Tjänsteförbunden
Maskinentreprenörerna
Seko