Filmer

Här hittar du filmer från vår handledarutbildning samt filmer om yrkesintroduktionsanställning och validering.

Filmer i YA-delegationens handledarutbildning

Att vara handledare

F 1. Handledaren – en nyckelperson

F 2. Att vara handledare

F 3. Om kunskap och kompetens

F 4. Så gör du en plan för lärandet

F 5. Så gör du en tidsplan

F 6. Skillnaden mellan vardagssamtal och ett handledarsamtal

F 7. Återkoppling och frågor under ett handledarsamtal

F 8. Tips inför uppföljningssamtal

F 9. Exempel på ett uppföljningssamtal

Förbereda arbetsplatsen

F 10. En handledare tipsar om introduktion

F 11. Fördelar med att lära sig jobbet på jobbet

F 12. Ett exempel från Volvosteget

F 13. Attityder och värderingar på arbetsplatsen

F 14. Vad är kultur?

F 42. Inkludering (Text och innehåll: Edna Eriksson)

F 15. Om fysisk och psykisk arbetsmiljö

Handleda en nysvensk

F 16. Om att lära sig ett nytt språk

F 17. Hur känns det att inte kunna språket?

F 18. Vad är unikt i svenska språket?

F 14. Vad är kultur?

F 19. Att förstå varandra på arbetsplatsen

F 20. Erfarenheter av att handleda en nysvensk

F 21. Motivera till att lära sig språk

F 22. Handledarrollen – våga släppa fram

F 23. Våga prata om språket

F 24. Arbetsplatsens, kollegornas och chefens roll i språkutvecklingen

F 25. Chefer om att anställa en nysvensk

Handleda någon med behov av extra stöd

F 26. Skapa motivation

F 27. Att anställa och handleda någon som behöver extra stöd, exempelfilm 1

F 28. Inkludera medarbetaren i den sociala miljön

F 29. Så ger du tydliga arbetsinstruktioner

F 30. Exempel – att instruera

F 31. Att anställa och handleda någon som behöver extra stöd, exempelfilm 2

F 32. Skapa trygghet med kroppsspråket

F 33. Samtalstips – öppna frågor och feedback

F 34. Våga ställa krav

F 35. Exempel – samtal om hygien

F 36. Att anställa och handleda någon som behöver extra stöd, exempelfilm 3

F 37. Emotionellt och socialt stöd – så gör du

F 38. Hjälpmedel – bra att veta

F 39. Exempel – hjälpmedel vid dyslexi

Avsluta handledningen

F 40. När det är dags att avsluta handledningen

F 41. Att tänka på inför avslutning

Övriga filmer

Vad är YA-anställning?

YA-anställda om lärande på arbetsplatsen

Arbetsgivare och handledare berättar om YA

Att välja handledare

Om Validering