Handledarrollen

Att vara handledare är ett ansvarsfullt uppdrag. Ditt bemötande kommer påverka din nya medarbetares syn på yrket och kanske även på arbetslivet i stort. Att vara handledare tar tid, men är givande eftersom du samtidigt utvecklas själv.

Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet. Det är lärorikt att behöva tänka efter och formulera i ord varför du gör som du gör. Med rätt bemötande och uppmuntran kan de nyanställdas frågor bidra till att utveckla verksamheten.

HANDLEDARUTBILDNINGAR

YA-delegationens handledarutbildning är webbaserad och kostnadsfri. Den är generell, praktisk och kortfattad med användbara mallar och checklistor. Du behöver inte registrera dig och kan välja fritt vilka filmer du vill se.

YA-delegationens handledarutbildning för intyg har samma innehåll. För att få ut ett intyg behöver du registrera dig, logga in och gå igenom grundutbildningen. Därefter kan du komplettera med de andra två avsnitten om du så önskar. Du genomför hela utbildningen i din egen takt. Du kan när som helst pausa  och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Skolverkets handledarutbildning är mer omfattande och vänder sig i första hand till handledare för skolelever.

Flera branscher har egna handledarutbildningar både webbaserade och i kursform:

Introducera den nyanställde

För att den nya medarbetaren ska känna sig välkommen är det viktigt att alla kollegor har fått information om anställningen. Den nyanställde behöver få reda på företagets rutiner, arbetsmiljö och säkerhet med mera. Detta är bra att ta upp i en inledande introduktion under den nyanställdes första tid på arbetsplatsen. Gör en plan för introduktionen så att ingen viktig information glöms bort. Se YA-delegationens handledarutbildning, kapitel Förbereda arbetsplatsen.

Alla som ska lära upp den nya medarbetaren måste få reda på personens förkunskaper och vad hen ska lära sig. Då blir det lättare att anpassa innehållet och nivån på lärandet. Alla berörda bör känna sig delaktiga men någon eller några måste vara ytterst ansvariga.

Tips till dig som ska handleda

  • Var tydlig och konkret; Då blir det lättare för den nyanställde att förstå vad som menas och det uppstår färre missförstånd.
  • Undvik att korrigera och rätta till för mycket; Låt den nyanställde själv dra slutsatser av sina misstag om det går utan att äventyra verksamheten.
  • Var aktiv; Ovana och osäkra nyanställda behöver stödet från en erfaren handledare.
  • Betona lärprocessen; Förklara att lärandet ingår i jobbet och att ingen förväntar sig att den nyanställde ska kunna allt från dag ett.
  • Visa att du tycker det är roligt och stimulerande att vara handledare; För den nyanställde är det viktigt att du som handledare intresserar dig för dennes arbete.
  • Uppmuntra; I vissa fall kanske personen du handleder har låg självkänsla och dåligt självförtroende. Bekräfta att personen är viktig på arbetsplatsen och berätta att du finns som stöd. Var inte rädd för att ställa krav men glöm inte att uppmuntra när den nyanställde gör ett bra jobb.

Att vara ny på en arbetsplats kan kännas nervöst. Är det dessutom det första jobbet eller det första jobbet i Sverige är det viktigt att vara tydlig med arbetsplatsens regler, till exempel:

  • Arbetstider; Förklara varför det är viktigt att passa tiden och vad det innebär att passa tiden. Börjar arbetsdagen kl 8.00 måste kanske personalen vara där 7.45 för att hinna byta om.
  • De dagliga rutinerna; Förklara skillnaden mellan rast och paus. När det är rast får man inte betalt (lunchrast) men det får man när det är paus (fikapaus). Har ni stränga regler runt tiderna för rast och paus, förklara varför det är viktigt att hålla tiderna.
  • Arbetskläder; Förklara vilka klädkoder som gäller på arbetsplatsen. Till exempel om det är okej att visa tatueringar och synliga piercingar. Får personalen arbetskläder, berätta hur dessa ska skötas, hur ofta de ska tvättas etc. Innebär jobbet att stå mycket, tipsa gärna om vilken typ av skor som är bra för att undvika att få ont i ryggen.
  • Mobil och dator; Gå igenom era regler kring privat användande av mobiler och datorer under arbetstiden.

Dokumentera och utvärdera

Ett hjälpmedel för att synliggöra den nyanställdes framsteg och kunskapsutveckling är att dokumentera det. Arbetet kan dokumenteras genom anteckningar, foto och film. Dessa kan sedan användas som underlag i era uppföljningssamtal.

Den nyanställde kan själv ansvara för att löpande beskriva vad hen har fått göra och vad själva lärandet bestod av. En loggbok kan underlätta både dokumentation och uppföljning av lärandet.

arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö gör det lättare för personalen att trivas och ökar möjligheterna att göra ett bra jobb. Om du som handledare vill få råd och se vilka föreskrifter som gäller för din arbetsplats och ditt yrke, se Arbetsmiljöverkets webbplats.