Att välja vem som ska vara handledare kräver eftertanke. Läs om hur du väljer handledare här.

Vår handledarutbildning kan användas av dig som ska introducera och handleda en ny medarbetare eller praktikant. Utbildningen består av korta texter och filmer. Den är kortfattad och konkret med mallar och checklistor som du kan använda i ditt handledarskap. Ingen avgift eller registrering krävs och du kan gå direkt till valfritt kapitel.Handledarutbildningen är helt generell och kan användas i alla handledningssituationer. Vid frågor om innehållet eller upplägget kontakta oss.

 

På den här webbplatsen kan du även hitta information om yrkesintroduktionsanställningar. Anställningsformen är ett sätt för arbetsgivare att bidra till sin egen kompetensförsörjning genom att rekrytera och lära upp en person.