YA-delegationens handledarutbildning består av fem avsnitt; Att vara handledare, Förbereda arbetsplatsen, Handleda en nysvensk, Handleda någon med behov av extra stöd samt Avsluta handledningen. Avsnitten innehåller korta texter, filmer samt mallar och checklistor som du kan använda i ditt handledarskap. Ingen avgift eller registrering krävs och du kan gå direkt till valfritt avsnitt. Oavsett om det är första gången du går igenom en handledarutbildning eller om du behöver friska upp minnet från tidigare utbildningar, fungerar det bra att gå igenom materialet på egen hand och i din egen takt.

 

Vid frågor om innehållet eller upplägget kontakta oss.

 

Gå gärna in på sidan Handledarrollen, en introduktion för nya handledare.

 

På den här webbplatsen kan du även hitta information om yrkesintroduktionsanställningar. Anställningsformen är ett sätt för arbetsgivare att bidra till sin egen kompetensförsörjning genom att rekrytera och lära upp en person.