Att vara handledare

Att vara handledare är ett inspirerande uppdrag. Du får lära ut dina yrkeskunskaper och du utvecklas också själv genom att lära ut till andra. I det här kapitlet lär du dig mer om handledarrollen och planering av lärandet. Du får också information om vad som bör ingå i ett uppföljningssamtal och hur det kan läggas upp.

Rollen som Handledare

Som handledare delar du med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du är en förebild för den nya medarbetaren. I rollen ingår att du uppmuntrar din nya medarbetare och får hen att våga utmana sig själv och komma in i yrket. Med hjälp av tydlig kommunikation stödjer och coachar du den nya medarbetaren.

Man kan sammanfatta din roll som handledare med att du:

  • Har ett övergripande ansvar för den nya medarbetarens situation på arbetsplatsen.
  • Finns till hands och är ett stöd.
  • Uppmuntrar till diskussioner och reflektioner kring lärandet på arbetsplatsen.

Handledaren – en nyckelperson

Att vara handledare

Ett underlag för arbetsgivare inför planeringen av handledarskapet finns här.

Att motivera och handleda

Motivation måste alltid komma från personen själv men du kan skapa förutsättningar för medarbetaren att bli motiverad. Det kan du till exempel göra genom att uppmuntra och få den nya medarbetaren att känna sig delaktig genom ge hen ett utökat ansvar. När en person får ansvara för egna arbetsuppgifter och ingå i ett sammanhang ökar motivationen och som en följd ökar även lusten att lära mer.

Du kommer att märka hur din handledarroll förändras under anställningstiden. När medarbetaren är ny behöver du stödja och handleda genom tydliga instruktioner. Du förklarar varför du gör vissa saker i olika situationer och uppmuntrar till reflektion. Efter en tid behövs inte lika mycket stöd utan arbetet flyter på bra. Då blir din roll mer som en coach, du uppmuntrar och stöttar vid behov.

I början är det bra att prata om kunskapskraven som finns på arbetsplatsen. Vad menar ni med yrkeskompetens på er arbetsplats?

Om kunskap och kompetens

Planering

Innan den du ska handleda kommer till arbetsplatsen är det bra att ha gjort en plan för lärandet. Planen är ett viktigt verktyg för att lärandet på arbetsplatsen ska bli så framgångsrikt som möjligt. Planen synliggör upplägget i lärandet för dig och den nyanställde. Vad innehållet i lärandet kommer att vara, lärandets omfattning och vad målet med lärandet är.

Förutom att den är ett bra pedagogiskt verktyg, är en handlednings- och utbildningsplan obligatoriskt för att få ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar. Läs mer om YA och ekonomiskt stöd här.

Så gör du en plan för lärandet

Gör en tidsplan

Genom att göra en tidsplan underlättar du för dig själv, den nya medarbetaren och övriga kollegor. I tidsplanen anger du mer detaljerat vilka arbetsuppgifter den nyanställde ska ha, vad som ska läras in samt när det ska ske.

Så gör du en tidsplan

Ett underlag för hur du planerar upplägget runt lärandet finns här.
Ett underlag för hur du gör en Individuell handlednings- och utbildningsplan finns här.