Avsluta handledningen

Handledningsperioden går mot sitt slut. En bra avslutning av handledningen är lika viktig som en bra introduktion.

Planering och avslutningssamtal

När det är dags att planera för avslut på handledarskapet behöver du förbereda ett avslutningssamtal. Om den du har handlett slutar på arbetsplatsen, inkluderas kollegorna i avslutningen genom till exempel en gemensam fika eller lunch. Ett planeringsunderlag för avslut finns här.

Under avslutningssamtalet reflekterar ni tillsammans över hur perioden har varit, hur medarbetaren har utvecklats och vad hen har lärt sig.

Be samtidigt om återkoppling: Hur har ditt handledarskap fungerat? Är det någonting ni på arbetsplatsen borde ha gjort annorlunda? Utöver det som framkommer muntligt, be medarbetaren att svara på några frågor i en utvärderingsblankett. Ett exempel på hur en sådan kan se ut hittar du här.

När det är dags att avsluta handledningen

Att tänka på inför avslutning