Avsluta handledningen

Tiden som den anställde har haft hos er går mot sitt slut. En bra avslutning av handledningen är lika viktig som en bra introduktion.

Planering och avslutningssamtal

När det är dags att planera för avslut behöver du både tänka på att ha ett avslutningssamtal med den anställde men också att inkludera kollegorna i avslutningen, till exempel med gemensam fika eller lunch. En checklista för avslutning finns här.

Under avslutningssamtalet reflekterar du och den anställde tillsammans över hur anställningsperioden har varit, hur den anställde har utvecklats och vad hen har lärt sig.

Be samtidigt om återkoppling: Hur har ditt handledarskap fungerat? Är det någonting ni på arbetsplatsen borde ha gjort annorlunda? Utöver det som framkommer muntligt, be medarbetaren att svara på några frågor i en utvärderingsblankett. Ett exempel på hur en sådan kan se ut hittar du här.

När det är dags att avsluta handledningen

Att tänka på inför avslutning