Handleda en nysvensk

Att anställa någon som lär sig språket är utvecklande för för alla berörda på arbetsplatsen. Ni får en ny medarbetare som kan bidra med annorlunda erfarenheter och nya perspektiv. Kollegorna utvecklas och den nyanställde får en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Lär dig mer om språk och kultur, hur du skapar delaktighet och vilken roll arbetsplatsens kan få i förhållande till den nyanländes språkutveckling.

Yrkesintroduktionsanställningar kan bli en naturlig fortsättning på Arbetsförmedlingens olika åtgärder för nyanlända, som till exempel praktik. Anställningsformen ger arbetsgivaren och den YA-anställde möjlighet att komplettera med de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs på arbetsplatsen.

Språk och kultur

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan göra att man inte alltid hänger med och utvecklas i sin yrkesroll på samma sätt jämfört med om man är van vid språket och koderna.

Om att lära sig ett nytt språk

Hur känns det att inte kunna språket?

Vad är unikt i svenska språket?

Kultur

Ofta handlar kultur om ett gemensamt sätt att leva och tolka sin omvärld. Man kan säga att varje arbetsplats har sin kultur. Är man ny på en arbetsplats kan det vara svårt att veta vilka normer och oskrivna regler som gäller på just den arbetsplatsen.

Vad är kultur?

Skapa delaktighet

För att planera hur du kan ge språkligt stöd är det bra att fundera över:

  • Vilka språkliga situationer, både muntliga och skriftliga finns på arbetsplatsen?
  • När använder ni kroppsspråk?
  • I vilka situationer brukar det uppstå problem?

Språkliga utmaningar på arbetsplatsen – Planeringsunderlag finns här.
Dokumentet Underlätta språkinlärning fakta och länkar finns här.

Att förstå varandra på arbetsplatsen

Erfarenheter av att handleda en nysvensk

Förståelse

Att skapa en atmosfär där man kan tala med varandra om språkliga frågor och korrigera på ett respektfullt sätt är språkutvecklande. Språkutvecklingen stärks genom att man ger återkoppling, stämmer av och bekräftar att den andre och att man själv har förstått. Det är en balansgång för dig som handledare när och hur ofta du ska korrigera språkliga felaktigheter. Försök också att ge medarbetaren chans att själv hitta orden i stället för att fylla i med de ord som du tror att hen vill säga.

Motivera till att lära sig språk

Handledarrollen – våga släppa fram

Arbetsplatsens roll

Arbetsplatsen har en viktig roll när det gäller allt lärande, även språkinlärningen. Eftersom språket är något som utvecklas i samspel har det stor betydelse att chefen ser lärandet som en del i verksamhetsutvecklingen och uppmuntrar kollegorna att stötta den som lär sig yrket och språket.

Frågeunderlag för samtal om språkkunskaper med nyanställd finns här.
Tips på olika sätt att säkerställa förståelse och att korrigera språket finns här.

Våga prata om språket!

Arbetsplatsens, kollegornas och chefens roll i språkutvecklingen

Samtliga kollegor på arbetsplatsen kan ha nytta av att titta på PowerPointen – Att stötta en nyanställd som lär sig svenska. Presentationen finns här.

Chefer om att anställa en nysvensk

 

Stort tack till Kerstin Sjösvärd, projektledare Stiftelsen Äldrecentrum, som har tagit fram allt textunderlag.

Kerstin Sjösvärd har också bidragit till en broschyr som har producerats inom ramen för projektet Language for work – Tools for professional development. Broschyren är en vägledning för dig som vill hjälpa nyanlända att utveckla arbetsrelaterade språkliga färdigheter och kan laddas ner här.