Handleda en nysvensk

Att anställa någon som lär sig språket är utvecklande för arbetsplatsen. Ni får en medarbetare med nya erfarenheter och nya perspektiv. Kollegorna stärks och den nyanställde får en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Lär dig mer om språk och kultur, hur du skapar delaktighet och arbetsplatsens roll i språkutveckling.

Yrkesintroduktionsanställningar kan bli en fortsättning på Arbetsförmedlingens program för nyanlända, för att de ska få den kompetens som arbetsgivarna behöver.

Språk och kultur

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan göra att man inte alltid hänger med och utvecklas i sin yrkesroll på samma sätt jämfört med om man är van vid språket och koderna.

Om att lära sig ett nytt språk

Hur känns det att inte kunna språket?

Vad är unikt i svenska språket?

Kultur

Ofta handlar kultur om ett gemensamt sätt att leva och tolka sin omvärld. Man kan säga att varje arbetsplats har sin kultur. Är man ny på en arbetsplats kan det vara svårt att veta vilka normer och oskrivna regler som gäller på just den arbetsplatsen.

Vad är kultur?

Skapa delaktighet

För att planera hur du kan ge språkligt stöd är det bra att fundera över:

  • Vilka språkliga situationer, både muntliga och skriftliga finns på arbetsplatsen?
  • När använder ni kroppsspråk?
  • I vilka situationer brukar det uppstå problem?

Tips vid anställning av någon som lär sig svenska finns här.
Tips för att underlätta språkinlärning finns här.

Att förstå varandra på arbetsplatsen

Erfarenheter av att handleda en nysvensk

Förståelse

Att skapa en atmosfär där man kan tala med varandra om språkliga frågor och korrigera på ett respektfullt sätt är språkutvecklande. Språkutvecklingen stärks genom att man ger återkoppling, stämmer av och bekräftar att den andre och att man själv har förstått. Det är en balansgång för dig som handledare när du ska rätta eller ge medarbetaren chans att själv hitta orden.

Motivera till att lära sig språk

Handledarrollen – våga släppa fram

Arbetsplatsens roll

Arbetsplatsen har en viktig roll när det gäller allt lärande, även språkinlärningen. Eftersom språket är något som utvecklas i samspel har det stor betydelse att chefen ser lärandet som en del i verksamhetsutvecklingen och uppmuntrar kollegorna att stötta den som lär sig yrket och språket.

Underlag för att prata om språkkunskaper finns här.
Underlag för att skapa förståelse och rätta språkliga misstag finns Skapa förståelse och rätta språkliga misstag.
Använd gärna vår Power Point om hur medarbetare kan stötta en kollega som lär sig svenska.

Våga prata om språket!

Så engagerar du kollegorna i språkutvecklingen

Chefer om att anställa en nysvensk

 

Stort tack till Kerstin Sjösvärd, projektledare Stiftelsen Äldrecentrum, som har tagit fram allt textunderlag.