Hjälpmedel & dokument

Här hittar du checklistor, mallar, hjälpmedel och andra dokument som rör lärande på arbetsplatsen.

För arbetsgivare

Planering inför anställning

D2. Planering av lärandedelarna

D3. Lärandeplan och tidsplan – planeringsunderlag

Arbetsmiljö och säkerhet

Presentera YA (PPT)

Under anställningen

Introduktion av arbetsplatsen

Följ den anställdes utveckling

Planera avslutningen av YA

Den anställdes utvärdering av handledare och arbetsplats

Språkutveckling

Tips vid anställning av någon som lär sig svenska

Tips underlätta språkinlärning

Prata om språkkunskaper

Skapa förståelse och rätta språkliga misstag

Stötta en kollega som lär sig svenska (PPT)

För handledare

Planering inför anställningen

Tips och råd för handledning

Planera lärandet

Tips inför handlednings-/utbildningsplan och tidsplan

Arbetsmiljö och säkerhet

Under anställningen

Introduktion av arbetsplatsen

Följ den anställdes utveckling

Tips inför uppföljningssamtal

Handledarens blankett under uppföljningssamtal

Den anställdes blankett under uppföljningssamtal

Planera avslutningen av YA

Den anställdes utvärdering av handledare och arbetsplats

Språkutveckling

Tips vid anställning av någon som lär sig svenska

Tips underlätta språkinlärning

Prata om språkkunskaper

Skapa förståelse och rätta språkliga misstag

Stötta en kollega som lär sig svenska (PPT)

För arbetsförmedlare

Översikt samtliga yrkesintroduktionsavtal

Förordning (2013:1157) om stöd för YA-anställning

Yrkesintroduktionsanställning detaljerat handläggarstöd

Presentera YA (PPT)

YA-broschyr