Hjälpmedel & dokument

Översikt samtliga yrkesintroduktionsavtal november 2018Här hittar du checklistor, mallar, hjälpmedel och andra dokument som rör lärande på arbetsplatsen.

Dokument i YA-delegationens handledarutbildning

Att vara handledare

D1. Handledarskapet-planeringsunderlag för arbetsgivare

D2. Planering av lärandedelarna

D3. Lärandeplan och tidsplan – planeringsunderlag

D4. Den nyanställdes utveckling

D5. Uppföljningssamtal -checklista

D6. Uppföljning arbetsmoment handledarens

D7. Uppföljning arbetsmoment den nyanställdes

Förbereda arbetsplatsen

D8. Introduktionsplan för ny medarbetare -checklista

D9. Arbetsmiljö och säkerhet -checklista

Handleda en nysvensk

D10. Språkliga utmaningar på arbetsplatsen -planeringsunderlag

D11. Underlätta språkinlärning – fakta och länkar

D12. Samtal om språkkunskaper med nyanställd -Frågeunderlag

D13. Att säkerställa förståelse och korrigera språket

PowerPoint – stötta en kollega som lär sig svenska

Handleda någon med behov av extra stöd

D14. Detaljerad arbetsinstruktion

D15. Ändra ett beteende genom feedback -mall för upplägg

D16. Samtal vid problem i gruppen -checklista

D17. Länkar till fördjupad information om stöd

Avsluta handledningen

D18. Planera avslutet av handledningen -checklista

D19. Utvärdering av handledaren och arbetsplatsen -den anställdes

Övriga dokument

Underlag för studiecirkel om YA-delegationens handledarutbildning

Översikt samtliga yrkesintroduktionsavtal november 2018

YA-broschyr

Presentera YA (PPT)

Stötta en kollega som lär sig svenska (PPT)

Förordning (2013:1157) om stöd för YA-anställning