Studiehandledning

handledarutbildning
– upplägg för studiecirkel

Den här studiehandledningen är för er som vill gå igenom utbildningen tillsammans med andra blivande handledare. Upplägget i form av en studiecirkel ger er ett bra underlag för att utbyta erfarenheter och reflektera. Att diskutera förhållningssätt, attityder och värderingar på arbetsplatsen kan i bidra till att göra er tryggare i handledarrollen.

Upplägget är utformat för mötestillfällen som omfattar 1,5 timme. Tre tillfällen för Grundutbildningen, två tillfällen för Handleda en nysvensk och två tillfällen för Handleda någon med behov av extra stöd. Men innehållet är flexibelt och kan även genomföras i form av exempelvis tre halvdagar eller en heldag.

Studiehandledningen kan du ladda ner här.

YA-delegationens handledarutbildning består av tre fristående delar:

Avsnitten Handleda en nysvensk och Handleda någon med behov av extra stöd är framtagna speciellt till er som ska handleda någon ur dessa grupper. Men mycket av innehållet är allmängiltigt och användbart även i andra situationer. Handleder ni en ungdom eller en nyanländ person, kan ni till exempel ha stor nytta av vissa av de filmer som ingår i avsnittet Handleda någon med behov av extra stöd.