GS Facket – Varför YA?

Det här är en del av en intervjuserie med arbetsmarknadens parter om utmaningar gällande kompetensförsörjning i branscherna och hur YA kan vara en av lösningarna.

GS Facket

I den här intervjun besvaras frågorna av Stefan Björnestöl, ombudsman, och Kenneth Edvardsson, ombudsman, på GS Facket.

Vilka är de största utmaningarna i er bransch vad gäller kompetensförsörjning?
Gemensamt för branscherna som vi representerar är att arbetsbelastningen gör att arbetsgivarna inte hinner fundera strategisk kring sin kompetensförsörjning och använda de verktygen som branschen har tagit fram. Detta leder i sin tur till kortsiktiga lösningar. Det visar sig dessutom att arbetsgivarna upplever att det är svårt på att beskriva sina kompetensbehov vilket försvårar arbetet kring rekrytering och validering.

Varför tecknade ni/öppnade ni upp yrkesintroduktionsavtal?
Vi valde att teckna yrkesintroduktionsavta redan 2013 i samband med den låga konjunkturen som Sverige befanns sig i då. Nu ser den ekonomiska situationen annorlunda ut men vi ser att avtalen kan underlätta för att attrahera personer som inte har gått industriprogrammet till branschen. Genom en ya erbjuds de en strukturerad lärande.

Hur kan yrkesintroduktionsavtal användas och vara ett verktyg för att möta era
utmaningar?
Vi ser yrkesintroduktionsanställningar som ett viktigt verktyg för att stötta arbetsgivarna med kompetensförsörjningen och garantera ett strukturerad lärande.

Vilka yrkesroller omfattas av yrkesintroduktionsavtal?
Samtliga yrkesroller inom kollektivavtalsområden. För att ge några exemplar kan det handla om snickare, husbyggare, tryckare, lagerarbetare, tapesärare, truckförare, sågverksarbetare.

Har ni planerat några kommunikationsinsatser under året för att nå ut med information om YA?
Under hösten kommer vi att skicka ut en broschyr om ya till samtliga lokala fackliga organisationer. Dessutom kommer den att distribueras till yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare. Webbsatsningen http://grafx.se/ marknadsför hela branschen och ya som en del av det. Under 2018 planerar man regionala konferenser för att samla arbetsgivare och fackliga representanter och diskutera kompetensförsörjning. Man lyfter dessutom ya i samband med yrkeslärarträffar och inom ramen för Teknikcollege.

Har ni planerat att använda YA i samband med validering?
Vi uppmuntrar att använda samtliga valideringsverktyg som har tagits fram, både inför och efter en yrkesintroduktionsanställning.

Läs mer:

GS Fackets yrkesintroduktionsavtal: Förpackningsavtalet

GS Fackets yrkesintroduktionsavtal: Infomediaavtalet

GS Fackets yrkesintroduktionsavtal: Stoppmöbelavtalet

GS Fackets yrkesintroduktionsavtal: Träavtalet

GS Fackets yrkesintroduktionsavtal: Skogsindustriavtalet

GS Fackets yrkesintroduktionsavtalet: Skogsbruksavtalet

Träindustrins valideringsmodell

Yrkesintroduktionsavtal: GS Facket

Förpackning- och Infomediaavtalet

 • Avtalspart Grafiska företagen
 • Målgrupp ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

Stoppmöbel- och Träavtalet

 • Avtalspart TMF
 • Målgrupp ungdomar, nyanlända och långtidsarbetslösa
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

Skogsindustriavtalet

 • Avtalspart Föreningen Sveriges skogsindustrier
 • Målgrupp ungdomar
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd

 

Skogsbruksavtalet

 • Avtalspart Skogs- och lantarbetsgivarförbundet
 • Målgrupp ungdomar
 • Inga förkunskapskrav
 • Lokalt avtal krävs
 • Anställning 6-12 månader, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader dock utan ekonomiskt stöd