Handelns validering – Butikssäljare

Den som har erfarenhet från ett yrke men saknar dokumentation, kan få hjälp att få sina yrkeskunskaper bedömda och erkända genom validering.  Valideringen består av både praktiska och teoretiska prov. Det finns ca 25 branschmodeller för validering i Sverige och de omfattar cirka 140 yrkesroller.
Här presenteras handelns validering – Butikssäljare.

Handelns validering – Butikssäljare

I samverkan med branschens företag har Handelsrådet utvecklat en valideringsmodell för butikssäljare. För branschen är valideringen ett sätt att kvalitetssäkra yrkesrollen butikssäljare. För att nå butikssäljarkompetens krävs att säljaren använder sina kunskaper, färdigheter och kompetens inom yrket. Branschkompetenserna är inte enbart specifika för butikssäljarrollen utan kan ha vidare användningsområde. Delar i dessa kompetenser är överförbara till andra yrkesroller.

Genomförande

Valideringsprocessen består av en kompetenskartläggning och en kompetensbedömning.

I kompetenskartläggningen svarar den som ska valideras på ett antal frågor. Utifrån resultatet får deltagaren antingen en rekommendation att gå vidare till kompetensbedömning eller så får deltagaren förslag på kompletterande utbildningar eller annan kompletterande aktivitet. Rekommendationerna ges i ett uppföljande dialogsamtal.

I kompetensbedömningen bedöms deltagarens kompetens av en certifierad bedömare utifrån observationer i det dagliga arbetet som butikssäljare. En del i bedömningen är att deltagarens chef och två kollegor svarar på ett antal påståenden om deltagarens kompetens utifrån branschkompetenserna för butikssäljare. När bedömningen avslutats genomför bedömaren ett återkopplingssamtal med deltagaren.

Dokumentation

Valideringen resulterar i ett branschintyg:

  • Kompetensbedömningen utmynnar i ett branschintyg.

De deltagare som efter kompetenskartläggningen får rekommendationen att komplettera sin utbildning får ett kartläggningsutlåtande.

Läs mer här.