Film 42. Ett inkluderande förhållningssätt för att attrahera och behålla personal

En arbetsgivare som satsar på inkludering är en arbetsgivare där anställda trivs, vill vara kvar och utvecklas. Ett aktivt inkluderingsarbete på arbetsplatsen är därför ett sätt att attrahera och behålla personal.

Reflektionsfrågor

  • Hur kan din arbetsplats förbättra inkluderingsarbetet, så att nyanställda trivs och stannar kvar?