Film 2. Att vara handledare

Ett underlag för arbetsgivare inför planeringen av handledarskapet finns här.

Reflektionsfrågor

  • Hur ser du på de olika rollerna instruktör, coach och mentor som beskrivs i filmen? I vilka situationer kan de olika rollerna bli aktuella?
  • Har ni en uttalad policy för klädkoder och privat användande av mobiler och datorer under arbetstid på din arbetsplats? När och på vilket sätt skulle du kunna ta upp detta med den nyanställde vid introduktionen?