Film 1. Handledaren – en nyckelperson

Att vara handledare

Att vara handledare är ett inspirerande uppdrag. Du får lära ut dina yrkeskunskaper och du utvecklas också själv genom att lära ut till andra. I det här kapitlet lär du dig mer om handledarrollen och planering av lärandet. Du får också information om vad som bör ingå i ett uppföljningssamtal och hur det kan läggas upp.

Rollen som Handledare

Som handledare delar du med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du är en förebild för den nya medarbetaren. I rollen ingår att du uppmuntrar din nya medarbetare och får hen att våga utmana sig själv och komma in i yrket. Med hjälp av tydlig kommunikation stödjer och coachar du den nya medarbetaren.
Man kan sammanfatta din roll som handledare med att du:
Har ett övergripande ansvar för den nya medarbetarens situation på arbetsplatsen.
Finns till hands och är ett stöd.
Uppmuntrar till diskussioner och reflektioner kring lärandet på arbetsplatsen.

Reflektionsfrågor

I filmen ger handledarna sin syn på hur det är när en nyanställd ifrågasätter rutiner med mera.

  • Hur kommer du förhålla dig till att era rutiner och era arbetssätt kan komma att ifrågasättas?