Film 3. Om kunskap och kompetens

Att motivera och handleda

Motivation måste alltid komma från personen själv men du kan skapa förutsättningar för medarbetaren att bli motiverad. Det kan du till exempel göra genom att uppmuntra och få den nya medarbetaren att känna sig delaktig genom ge hen ett utökat ansvar. När en person får ansvara för egna arbetsuppgifter och ingå i ett sammanhang ökar motivationen och som en följd ökar även lusten att lära mer.

Du kommer att märka hur din handledarroll förändras under anställningstiden. När medarbetaren är ny behöver du stödja och handleda genom tydliga instruktioner. Du förklarar varför du gör vissa saker i olika situationer och uppmuntrar till reflektion. Efter en tid behövs inte lika mycket stöd utan arbetet flyter på bra. Då blir din roll mer som en coach, du uppmuntrar och stöttar vid behov.
I början är det bra att prata om kunskapskraven som finns på arbetsplatsen. Vad menar ni med yrkeskompetens på er arbetsplats?

 

Reflektionsfrågor

I början är det bra att prata om kunskapskraven som finns på arbetsplatsen.

  • Vad menar ni med yrkeskompetens på er arbetsplats?
  • Hur kan du som handledare bidra till att motivera den nya medarbetaren?
  • Handledarskapet kan behöva anpassas utifrån vem du handleder. Vad tror du kan vara bra att tänka på om den nya medarbetaren är:

1. Osäker och försiktig,

2. Ointresserad och oengagerad,

3. Risktagande och omedveten om sina egna begränsningar