Film 4. Så gör du en plan för lärandet

Planering

Innan den du ska handleda kommer till arbetsplatsen är det bra att ha gjort en plan för lärandet. Planen är ett viktigt verktyg för att lärandet på arbetsplatsen ska bli så framgångsrikt som möjligt. Planen synliggör upplägget i lärandet för dig och den nyanställde. Vad innehållet i lärandet kommer att vara, lärandets omfattning och vad målet med lärandet är.
Förutom att den är ett bra pedagogiskt verktyg, är en handlednings- och utbildningsplan obligatoriskt för att få ekonomiskt stöd vid yrkesintroduktionsanställningar. Läs mer om YA och ekonomiskt stöd här.

Så gör du en plan för lärandet