Film 5. Så gör du en tidsplan

Gör en tidsplan

Genom att göra en tidsplan underlättar du för dig själv, den nya medarbetaren och övriga kollegor. I tidsplanen anger du mer detaljerat vilka arbetsuppgifter den nyanställde ska ha, vad som ska läras in samt när det ska ske.

Så gör du en tidsplan

Ett underlag för hur du planerar upplägget runt lärandet finns här.
Ett underlag för hur du gör en Individuell handlednings- och utbildningsplan finns här.

Reflektionsfrågor

  • Hur kan du sätta upp lärandemål för den nyanställde så att både arbetsplatsens och den nyanställdes behov tillgodoses?
  • Hur kan en tidsplan vara ett hjälpmedel vid introduktion och i er ordinarie verksamhet?