Film 13. Attityder och värderingar på arbetsplatsen

Yrkeskultur och attityder på arbetsplatsen

Varje yrke har sin specifika yrkeskultur och yrkesidentitet. Det kan ta tid att själv upptäcka vilka attityder och värderingar som gäller. Det är ditt ansvar som handledare att förmedla vilka koder som gäller i yrket, inom branschen och på arbetsplatsen. Det kan exempelvis handla om att det finns ett yrkesspråk som är självklart för er som arbetar, men som kan vara svårtolkat för en ny medarbetare. Vid uppföljningssamtalen kan du fråga om hen har mött några nya fackuttryck som behöver förklaras.

Attityder och värderingar på arbetsplatsen

Reflektionsfrågor

  • Vilka attidyer och värderingar finns på din arbetsplats?