Film 10. En handledare tipsar om introduktion

Förbereda arbetsplatsen

Första dagen på en ny arbetsplats kan kännas nervös och spännande. En genomtänkt introduktionsplan bidrar till att du som handledare och den nya medarbetaren upplever inledningen som positiv. Lär dig mer om den första tiden på arbetsplatsen, yrkeskultur och attityder på arbetsplatsen, arbetsplatslärande samt arbetsmiljö.

Introduktion

Det är dags för den anställde att göra första dagen på arbetet. Där har du en viktig roll att fylla.
Under introduktionen kan du behöva ta upp:

  • Allmän information om företaget och arbetsplatsen, exempelvis policys, säkerhet och arbetsmiljö.
  • Upplägg och mål för handlednings- och lärandedelen. Förklara vad den nya medarbetaren ska lära sig, hur det ska gå till och hur utvecklingen kommer att dokumenteras.
  • Bestäm tider för gemensamma uppföljningar och avstämningssamtal.

Här kan du ladda ned ett förslag på en introduktionsplan. Den är utformad som en praktisk checklista.

En handledare tipsar om introduktion

Reflektionsfrågor

  • Vad tycker du är viktigt att tänka på för att den nyanställde ska känna sig välkommen på arbetsplatsen?