Film 11. Fördelar med att lära sig jobbet på jobbet

Lärande på arbetsplatsen

Det finns flera fördelar med att lära sig ett yrke på plats:

  • personen lär sig jobbet i praktiken (till skillnad från i teorin)
  • personen lär sig en arbetsplats unika sätt att arbeta
  • personen får erfarenhet och unik färdighetsträning

Arbetsplatsen är en effektiv inlärningsmiljö bland annat genom att lärandet sker i ett socialt sammanhang. Den nya medarbetaren lär sig de särskilda rutinerna och arbetsmetoderna och utvecklas i sin yrkesroll. Den nyanställde får en ökad förståelse för hur olika arbetsmoment hänger ihop och bildar en helhet. Som handledare ska du tänka på att anpassa lärandet efter hens förkunskaper och behov.

Ett underlag för hur du planerar lärandet finns här.

Fördelar med att lära sig jobbet på jobbet

Reflektionsfrågor

  • När du ska förklara svåra saker för andra, på vilket sätt förklarar du helst?