Film 15. Om fysisk och psykisk arbetsmiljö

Arbetsmiljö, skydd och säkerhet

Den nyanställde måste få information och kunskap om arbetsmiljöarbete, skydd och säkerhet inom arbetsområdet. Ett enkelt sätt att inte missa något är att utgå från en checklista när du går igenom säkerhets- och arbetsmiljöinformation för den nya medarbetaren.
Du kan ladda ned en checklista här som du kan fylla på med det som är specifikt för just er arbetsplats. Nedan hittar du även länkar till information om säkerhets- och arbetsmiljöfrågor.
Tänk på att arbetsmiljö både handlar om den fysiska såväl som den psykiska arbetsmiljön.

Om fysisk och psykisk arbetsmiljö

Information om arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen och annan information)
OSA-kompassen (stöd för arbetsgivare och skyddsombud i arbetet med de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö)
Jämställ nu (nyheter om, praktiska exempel på och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete)
Klivet in i arbetslivet (tips för arbetsgivare och handledare om vad de bör tänka på vid nyanställningar)
Arbetsmiljö – Så funkar det (information om arbetsmiljö för nyanställda)

 

Parternas information om arbetsmiljö och säkerhet

Byggnads
Byggbranschens säkerhetsutbildning
ECY (elbranschens centrala yrkesnämnd)
Fastighetsanställdas förbund
GFF (grafiska företagens förbund)
Gröna arbetsgivare (skogs- och lantbruksarbetsgivarna)
GS
Handelsrådet
IKEM (innovations- och kemiindustrierna i Sverige)
Industriarbetsgivarna
Kommunal
KFS (kommunala företagens samorganisation)
SEF (svenska elektrikerförbundet)
Seko (service-och kommunikationsfacket)
SKL (Sveriges kommuner och landsting)
Svensk scenkonst
Sveriges Byggindustrier
Teaterförbundet
TMF (trä- och möbelföretagarna)
VVS Företagen

Reflektionsfrågor

  • Hur kan du försäkra dig om att den nyanställde har tagit till sig information om arbetsmiljö och säkerhet?
  • Vad kan du göra för att bidra till en bra psykisk arbetsmiljö?