Film 9. Exempel på ett uppföljningssamtal

För att få ett underlag för diskussioner kan det vara bra att ha något att utgå ifrån. Här finns ett dokument som kan fyllas i av både handledaren och den nya medarbetaren. Om ni har gjort olika bedömningar kan det vara givande att diskutera anledningen till skillnaderna. Kanske tolkar ni innebörden i frågeställningarna olika? Eller har ni olika syn på vad som är viktigt på en arbetsplats? Diskutera vad skillnaderna beror på och vad ni kan göra för att få en mer likartad bild av den nyanställdes utveckling.

Exempel på ett uppföljningssamtal

Här finns några mallar du kan använda inför och under samtalen:
D4. Den nyanställdes utveckling
D5. Uppföljningssamtal -checklista
D6. Uppföljning arbetsmoment handledarens
D7. Uppföljning arbetsmoment den nyanställdes

Reflektionsfrågor

  • Är det något du tycker att handledaren i filmen borde ha gjort annorlunda?