Film 6. Skillnaden mellan vardagssamtal och ett handledarsamtal

Tips vid handledarsamtal

Under tiden du handleder är regelbundna avstämningar och enskilda samtal med den du handleder viktigt. Som handledare ska du lyssna, bekräfta och uppmuntra för att stötta din nya kollega att ta nästa steg i yrkesrollen. Genom att ställa rätt frågor får den nyanställde möjlighet att komma fram till egna lösningar.

Skillnaden mellan vardagssamtal och ett handledarsamtal

Det finns tre frågor som är centrala för framgångsrikt lärande:

  • Vad ska den nya medarbetaren lära sig? (Vad är målet för lärandet?)
  • Hur mycket kan den nya medarbetaren redan?
  • Hur ska hen uppnå målet?

Fundera först själv över frågorna. Den nya medarbetaren bör också försöka besvara dem. Det kan bidra till att hen blir medveten om, och förstår, sitt eget ansvar i lärandet. Avsätt tid för att prata om hur lärandet ska ske på bästa sätt.

Reflektionsfrågor

  • Är det något område som är extra viktigt att följa upp oftare än andra? I så fall vilket/vilka?