Film 8. Tips inför uppföljningssamtal

Uppföljningssamtal

När du har uppföljningssamtal med den nya medarbetaren kan du ha arbetsuppgifterna och händelserna på arbetsplatsen under veckan/månaden som utgångspunkt. För att få igång ett bra samtal, börja med en fråga som öppnar upp samtalet. Exempelvis ”Beskriv hur du upplevde arbetet med…?”

Tips inför uppföljningssamtal

Reflektionsfrågor

  • Hur ser du på behovet av dokumentation av uppföljningssamtalen?
  • På vilket sätt skulle det passa dig och den du handleder att dokumentera samtalen?