Film 19. Att förstå varandra på arbetsplatsen

Skapa delaktighet

För att planera hur du kan ge språkligt stöd är det bra att fundera över:

  • Vilka språkliga situationer, både muntliga och skriftliga finns på arbetsplatsen?
  • När använder ni kroppsspråk?
  • I vilka situationer brukar det uppstå problem?

Språkliga utmaningar på arbetsplatsen – Planeringsunderlag finns här.
Dokumentet Underlätta språkinlärning – fakta och länkar finns här.

Att förstå varandra på arbetsplatsen

Reflektionsfrågor

  • Vilka språkliga situationer, både muntliga och skriftliga, finns på arbetsplatsen?
  • På vilket sätt och i vilka situationer använder ni kroppsspråk på din arbetsplats?