Film 16. Om att lära sig ett nytt språk

Handleda en nysvensk

Att anställa någon som lär sig språket är utvecklande för för alla berörda på arbetsplatsen. Ni får en ny medarbetare som kan bidra med annorlunda erfarenheter och nya perspektiv. Kollegorna utvecklas och den nyanställde får en möjlighet att integreras i det svenska samhället. Lär dig mer om språk och kultur, hur du skapar delaktighet och vilken roll arbetsplatsens kan få i förhållande till den nyanländes språkutveckling.
Yrkesintroduktionsanställningar kan bli en naturlig fortsättning på Arbetsförmedlingens olika åtgärder för nyanlända, som till exempel praktik. Anställningsformen ger arbetsgivaren och den YA-anställde möjlighet att komplettera med de kunskaper, färdigheter och kompetenser som behövs på arbetsplatsen.

Språk och kultur

Att komma till en arbetsplats i ett nytt land innebär ofta en positiv möjlighet till egen försörjning och makt över sitt liv. Men kulturella och språkliga hinder kan göra att man inte alltid hänger med och utvecklas i sin yrkesroll på samma sätt jämfört med om man är van vid språket och koderna.

Om att lära sig ett nytt språk

Reflektionsfrågor

  • I vilka situationer tror du att den nyanställde kommer behöva stöd på grund av svårigheter med språket?