Film 14. Vad är kultur?

Kultur

Ofta handlar kultur om ett gemensamt sätt att leva och tolka sin omvärld. Man kan säga att varje arbetsplats har sin kultur. Är man ny på en arbetsplats kan det vara svårt att veta vilka normer och oskrivna regler som gäller på just den arbetsplatsen.

Vad är kultur?

Reflektionsfrågor

  • Fick du några nya idéer om hur du och dina kollegor kan underlätta språkinlärningen för de nya medarbetarna?