Film 22. Handledarrollen – våga släppa fram

Reflektionsfrågor

  • I filmen visas två olika sätt att hantera en situation i en klädbutik. Vilka för- och nackdelar med de två sätten delar kan du se utifrån klädbutikens, kundens och den nyanställdes perspektiv?
  • Hur är det på din arbetsplats? Finns det situationer där du skulle känna dig tvungen att gå in och ”ta över”?