Film 21. Motivera till att lära sig språk

Förståelse

Att skapa en atmosfär där man kan tala med varandra om språkliga frågor och korrigera på ett respektfullt sätt är språkutvecklande. Språkutvecklingen stärks genom att man ger återkoppling, stämmer av och bekräftar att den andre och att man själv har förstått. Det är en balansgång för dig som handledare när och hur ofta du ska korrigera språkliga felaktigheter. Försök också att ge medarbetaren chans att själv hitta orden i stället för att fylla i med de ord som du tror att hen vill säga.

Motivera till att lära sig språk

Reflektionsfrågor

  • Vad kan du göra för att motivera den nyanställde till att jobba med sin språkutveckling?