Film 23. Våga prata om språket

Arbetsplatsens roll

Arbetsplatsen har en viktig roll när det gäller allt lärande, även språkinlärningen. Eftersom språket är något som utvecklas i samspel har det stor betydelse att chefen ser lärandet som en del i verksamhetsutvecklingen och uppmuntrar kollegorna att stötta den som lär sig yrket och språket.
Frågeunderlag för samtal om språkkunskaper med nyanställd finns här.
Tips på olika sätt att säkerställa förståelse och att korrigera språket finns här.

Våga prata om språket!

Reflektionsfrågor

  • Hur kan du hitta tid för att hinna prata med den nyanställde om språket?