Film 31. Att anställa någon som har en CP-skada

Kommunikation

Kommunikation är det viktigaste verktyget du har som handledare och det är mer än bara ord. Det handlar om hur vi pratar med varandra, hur vi påverkar varandra, att vi vågar ställa frågor och vågar ställa krav. Kommunikation handlar om hur vi upplever varandra. Vi skickar hela tiden ut signaler som andra tolkar.

Att anställa och handleda någon som har varit långtidsarbetslös, exempelfilm 2

Therese har en CP-skada och har haft svårt att få en tillsvidareanställning. I filmen berättar hon om vilket stöd hon behöver i arbetet. Hennes chef och handledare Eva ger sin syn på vad det kan tillföra en arbetsplats att ta emot personer som behöver extra stöd.

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • Vad skulle kunna få fler arbetsgivare att våga ta emot personer som behöver extra stöd?