Film 27. Att anställa någon som har varit långtidsarbetslös

Att anställa och handleda någon som har varit långtidsarbetslös

I filmen nedan förklarar Mattias hur det kändes att få ett jobb efter att ha varit arbetslös i ett år. Hans handledare Petrus ger sin syn på vad som behövs för att handleda någon som behöver extra stöd. Arbetsgivaren Nina ser ett medvärde för arbetsplatser som vågar ta emot personer som varit långtidsarbetslösa.

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • Vilka tankar fick du efter att ha sett filmen?