Film 28. Inkludera medarbetaren i den sociala miljön

Att höra till

Att känna sig inkluderad på arbetsplatsen underlättar inlärningsprocessen och gör det roligt att arbeta tillsammans med de nya kollegorna. Att vara inkluderad innebär att man får bidra med sin kompetens på olika områden.  Den nyanställde blir helt enkelt mer produktiv och bidrar till en god social miljö på arbetet.
En arbetsplats värderingar, attityder och normer kan påverka hur bra eller dåligt man lyckas med att inkludera en nyanställd på arbetsplatsen. Inkludering handlar inte bara om social inkludering utan även om att bli inkluderad i arbetsuppgifterna. Det förutsätter tydliga instruktioner och att du som handledare förvissar dig om att den nyanställde förstår och bottnar i arbetsuppgifterna.

Inkludera medarbetaren i den sociala miljön

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • På vilket sätt kan du och dina kollegor bidra till att den nyanställde känner sig inkluderad både i arbetet och i den sociala miljön?