Film 26. Skapa motivation

Handleda någon med behov av extra stöd

Att handleda någon som behöver extra stöd är inte så svårt som man kanske kan tro. Personen kan behöva extra stöd på grund av en funktionsnedsättning eller på grund av en längre tid i arbetslöshet. Här går vi igenom vad ni på arbetsplatsen kan behöva tänka på och visar exempel från olika situationer och arbetsplatser. Lär dig mer om inkludering, kommunikation och stöd samt anpassning.
Du vet väl att det går att anställa långtidsarbetslösa över 25 år på yrkesintroduktionsavtal? YA-anställningar, som kombinerar anställning med lärande, kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbetslivet för någon som har varit arbetslös.
Skolverket har tagit fram filmer om specifika diagnoser. Se dessa här.

Inkludering

Om man handleder någon som har behov av extra stöd är det särskilt viktigt för personen att känna tillhörighet. Tillhörighet skapar du som handledare genom att avsätta gott om tid till introduktionen och den första tiden på arbetsplatsen. För att den nya medarbetaren ska förstå sin roll bör du förklara hur alla arbetsuppgifter hänger ihop och varför varje medarbetares insats behövs. Det, i sin tur, leder till att personen känner sig motiverad att gå till jobbet och att göra sitt bästa. Din roll är att stötta när det inte går bra och ge beröm vid framgång.

Skapa motivation

Reflektionsfrågor

I filmen ges exempel på raka frågor att ställa för att säkerställa att den nyanställde har förstått.

  • Hur ser du på att ställa den typen av raka frågor?