Film 32. Skapa trygghet med kroppsspråket

Kroppsspråk

Kroppsspråket är något vi inte tänker på så ofta. Kroppsspråket är gester, ansiktsuttryck, kroppshållning och hur nära vi sitter och står varandra. Även små gester som ibland är svåra att upptäcka kan ha stor betydelse. Vi ”kör på” och pratar som vi brukar och tänker inte på hur det vi ”säger” med kroppen påverkar andra.

Skapa trygghet med kroppsspråket

Reflektionsfrågor

  • Reflektera över när och hur du använder kroppsspråk i arbetssituationer och i sociala sammanhang.