Film 36. Att anställa någon som är döv

Stöd och anpassning

Beroende på vem du ska handleda kan stödet behöva anpassas på olika sätt. Vissa personer behöver hjälp med att förstå sociala koder, andra behöver fysiska hjälpmedel. Medarbetarna behöver också få information om vilken typ av stöd den nyanställde behöver och hur de kan underlätta integreringen. Glöm inte fråga den nyanställde om hen själv vill berätta och förklara för sina nya kollegor.

Att anställa och handleda någon som har varit långtidsarbetslös, exempelfilm 3

Nan är döv och hade väldigt svårt att få tillsvidareanställning. Nu har han varit 10 år på sin arbetsplats och är den som lär upp nya medarbetare. Med hjälp av tolk berättar han om sin utveckling. Hans handledare och chef Cri förklarar vilket stöd hon har gett Nan.

REFLEKTIONSFRÅGOR

  • Vilka tankar och reflektioner fick du efter att ha sett filmen?